Team

Gian Maria Greco é bolseiro individual Maria Skłodowska-Curie na Universitat Autònoma de Barcelona, na que realiza o proxecto “Understanding Media Accessibility Quality”, sobre calidade na accesibilidade aos medios. Os seus intereses de investigación inclúen estudos sobre accesibilidade, sobre todo de dereitos humanos, accesibilidade aos medios, eventos en directo e patrimonio cultural. A súa formación académica inclúe: mestrado e doutoramento en Filosofía, mestrado internacional en Accesibilidade aos Medios, Arte e Cultura, posgrao en Dereitos das Persoas con Discapacidade. Ocupou postos universitarios como posdoutoral, bolseiro investigador e investigador honorífico. Durante o período 2009-2014, foi director de POIESIS, unha organización italiana sen ánimo de lucro especializada en accesibilidade aos medios e á cultura. En 2016-2018, fundou a plataforma de accesibilidade aos medios Media Accessibility Platform. En 2013-2014, traballou como coordinador de accesibilidade para ao Comité para a Candidatura da cidade italiana Lecce a Capital Europea da Cultura 2019. Dende 2015, é coordinador de accesibilidade do Sistema Cultural e Medioambiental «Porta d’Oriente» (Italia), un dos proxectos de maior envergadura sobre accesibilidade do turismo cultural en Europa, pois abrangue unha área de 420 km2 e ofrece produtos e servizos deseñados de xeito específico para facer accesible o patrimonio cultural material e inmaterial a persoas con discapacidades sensoriais, de aprendizaxe ou cognitivas, a nenos e nenas, persoas migrantes, familias, terceira idade e falantes de linguas estranxeiras. É membro: do comité científico da revista de TAV Journal of Audiovisual Translation, do grupo de traballo en comunicación da Asociación de bolseiros e bolseiras Marie Curie (Communication Working Group of the Marie Curie Alumni Association), da European Society for Studies in Screen Translation (Sociedade Europea de Estudos en Tradución Audiovisual), do Grupo de Interese Especial da Asociación de Maquinaria Informática sobre Computación Accesible (Special Interest Group on Accessible Computing of the ACM) e a organización para a investigación en ciencia e innovación en Europa EuroScience.

Páxina web: http://pagines.uab.cat/umaq  • G. M. Greco and E. Di Giovanni (2017), “Disability and Human Rights: Toward a Cultural Foundation”, Journal of Literary and Cultural Disability Studies, 11 (3) pp. 243-248
  • G. M. Greco (2017), “L’accessibilità culturale come strumento per i diritti umani di tutti”, in G. Cetorelli and M.R. Guido (eds.), Il Patrimonio culturale per tutti, Italian Ministry of Culture and Tourism, Rome.
  • G. M. Greco (2016), “On Accessibility as a Human Right, with an Application to Media Accessibility”, in P. Orero e A. Matamala (eds.), Audio Description: New Approaches, Palgrave, pp. 11-33.
  • G. M. Greco and L. Pedone (2015), Accessibilità e sicurezza dei luoghi di spettacolo. Note su criteri rescrittivi, criteri impositivi e buone prassi (Accessibility, Health and Safety of Live Events and Venues), AGM.
  • G. M. Greco and D. Ruggieri (2013), Il fare come cura. Contributi per una fondazione costruzionista della Terapia Occupazionale (Making as Healing Care. On the Constructionist Foundations of Occupational Therapy), L.E.
  • G.M. Greco, L. Pedone, E. Monsellato, B. Rizzo, and E. Spinelli (2012), Guida per Eventi Accessibili ed Ecosostenibili (Guide for Accessible and Ecosustainable Events), Social sound – Apulian Regional Administration.

Universidade de VigoXunta de GaliciaMinisterio de EconomíaEuropean Union

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
gtag('config', 'UA-122084657-2');