Team

Pedro Jesús Castillo Ortiz obtivo o título de doutor en Interpreting in the Media and Liaison Interpreting in Radio Settings (Interpretación nos Medios de Comunicación e Interpretación de Enlace na Radio) na Heriot-Watt University (2015). A súa tese doutoral constitúe un traballo pioneiro nos estudos de interpretación na radio, céntrase en aspectos organizativos, interactivos e discursivos da interpretación dialogada en entrevistas de radio en directo. Posúe un mestrado investigador en Traducción e Interpretación (2003) pola Universidad de Granada (UGR) e un mestrado profesionalizante en Comunicación e medios (UGR, 2005). Na actualidade, Castillo Ortiz ensina Tradución, Interpretación e inglés na Universidad Europea del Atlántico (Santander). Traballou como auxiliar de conversa de lingua española e profesor axudante no Departamento de Linguas e Estudos Interculturais (Department of Languages and Intercultural Studies) da Heriot-Watt University (2006-2017) e como formador en interpretación no curso de verán en interpretación de conferencias avanzada (Heriot-Watt Summer Course in Advanced Conference Interpreting, 2010-2015). Realizou obradoiros sobre interpretación nos medios de comunicación, para estudantes e profesionais de interpretación, na Heriot-Watt University e outras institucións (por exemplo, UGR e universidades de Córdoba, Pompeu-Fabra e de Las Palmas de Gran Canaria).  • Castillo, P. (2015) “Interpreting for the Mass Media.” In Mikkelson, H. and Jourdenais, R. (eds.): The Routledge Handbook of Interpreting. London: Routledge: 280-301.
  • Castillo, P. (2015) Interpreting in the Media: Organisational, Interactional and Discursive Aspects of Dialogue Interpreting in Radio Settings. A study of Spain’s Radio 3. PhD Thesis. Edinburgh: Heriot-Watt University.
  • Castillo, P. (2012) “Analysing Multilingual TV/Radio Production: Media Stakeholders’ Practical Perceptions and Awareness on Interpreting.” ICWE GmbH, Berlin: 82-85.
  • Comte, G. and Castillo, P. (2011) The Behind the Scenes Journey of TV Interpreting. Short documentary directed by Geraldine Comte and Released in Media for All 2011, London. (Copyleft license by Creative Commons, 2011)
  • Castillo, P. (2010) “The role of the broadcaster in an interpreter-mediated radio interview.” ICWE GmbH, Berlin: 96-99.
  • Comte, G. and Castillo, P. (2010) The Role of the Broadcaster in an Interpreter-Mediated Radio Interview. Short documentary directed by Geraldine Comte and Released in Languages and the Media 2010, Berlin. (Copyleft license by Creative Commons, 2010)

Castillo Ortiz tamén traballa como tradutor e intérprete autónomo, sobre todo en medios de comunicación e festivais de cinema.Universidade de VigoXunta de GaliciaMinisterio de EconomíaEuropean Union

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
gtag('config', 'UA-122084657-2');