TeamJan-Louis Kruger é xefe do Departamento de Lingüística (Department of Linguistics) na Macquarie University en Sídney (Australia), onde tamén ensina TAV. Os seus principais intereses de investigación inclúen estudos sobre o procesamento da lingua en contextos multimodais; máis en particular, o seu grupo investiga o procesamento cognitivo da lingua, no contexto de textos multimodais nos que o público recibe numerosas fontes de información (a miúdo redundantes ou en conflito), mediante a técnica de seguimento ocular, electroencefalografía e instrumental psicométrico. Forma parte do comité editorial da revista de TAV Journal of Audiovisual Translation (JAT).

Os seus proxectos de investigación en curso analizan, por unha banda, a carga cognitiva no contexto da subtitulación con fins educativos co obxectivo de mellorar os subtítulos para que actúen como apoio para segundas linguas, así como, por outra banda, o procesamento de subtítulos como texto dinámico. É autor de numerosos artigos e capítulos de libro revisados por pares, que tratan dende a audiodescrición ata estudos cognitivos de tradución ou a tradución de narrativa de ficción. Tamén é membro fundador do grupo de investigación Asia-Pacific Translation and Cognition (Tradución e Cognición Asia-Pacífico – APTRAC: https://aptrac.org/). • Articles
  • Kruger, J-L., Hefer, E., & Matthew, G. (2014). Attention distribution and cognitive load in a subtitled academic lecture: L1 vs. L2. Journal of Eye Movement Research, 7(5), 1-15. [4]. DOI: 10.16910/jemr.7.5.4
  • Kruger, J. L. (2010). Audio narration: Re-narrativising film. Perspectives: Studies in Translatology, 18(3), 231-249. DOI: 10.1080/0907676X.2010.485686
  • Orero, P., Doherty, S., Kruger, J-L., Matamala, A., Pedersen, J., Perego, E., … Szarkowska, A. (2018). Conducting experimental research in audiovisual translation (AVT): a position paper. Journal of specialised translation, (30), 105-126.
  • Kruger, J., Doherty, S., & Ibrahim, R. (2017). Electroencephalographic beta coherence as an objective measure of psychological immersion in film. Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione/International Journal of Translation, 2017(19), 99-111. DOI: 10.13137/2421-6763/17353
  • Kruger, H. C., & Kruger, J. L. (2005). Existing subtitler training programmes and challenges for South Africa as a developing country. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 23(3), 269-279.
  • Barnard, A., & Kruger, J-L. (2005). Hands as markers of fragmentation. Literator, 26(2), 17-37. DOI: 10.4102/lit.v26i2.226
  • Kruger, J. L. (2012). Ideology and subtitling: South African soap operas. Meta, 57(2), 496-509. DOI: 10.7202/1013958ar
  • Kruger, J. L. (2012). Making meaning in AVT: Eye tracking and viewer construction of narrative. Perspectives: Studies in Translatology, 20(1), 67-86. DOI: 10.1080/0907676X.2011.632688
  • Kruger, J. L., & Doherty, S. (2016). Measuring cognitive load in the presence of educational video: Towards a multimodal methodology. Australasian Journal of Educational Technology, 32(6), 19-31. DOI: 10.14742/ajet.3084
  • Kruger, J. L., Doherty, S., & Soto-Sanfiel, M. T. (2017). Original language subtitles: Their effects on the native and foreign viewer. Comunicar, 25(50), 23-32. DOI: 10.3916/C50-2017-02
  • Kruger, J. L. (2016). Psycholinguistics and audiovisual translation. Target, 28(2), 276-287. DOI: 10.1075/target.28.2.08kru
  • Wilken, N., & Kruger, J-L. (2016). Putting the audience in the picture: mise-en-shot and psychological immersion in audio described film. Across Languages and Cultures, 17(2), 251-270. DOI: 10.1556/084.2016.17.2.6
  • Kruger, J. L., & Steyn, F. (2014). Subtitles and eye tracking: reading and performance. Reading Research Quarterly, 49(1), 105-120. DOI: 10.1002/rrq.59
  • Kruger, J-L. (2013). Subtitles in the classroom: balancing the benefits of dual coding with the cost of increased cognitive load. Journal for language teaching = Tydskrif vir Taalonderrig, 47(1), 55-71. DOI: 10.4314/jlt.v47i1.2
  • Kruger, J-L., Szarkowska, A., & Krejtz, I. (2015). Subtitles on the moving image: an overview of eye tracking studies. Refractory : a journal of entertainment media, 25, 1-14.
  • Kruger, J-L., Kruger, H., & Verhoef, M. (2007). Subtitling and the promotion of multilingualism: the case of marginalised languages in South Africa. Linguistica Antverpiensia, 6, 35-49.
  • Kruger, J. L. (2009). The translation of narrative fiction: Impostulating the narrative origo. Perspectives: Studies in Translatology, 17(1), 15-32. DOI: 10.1080/09076760902940120
  • Kruger, J-L. (2004). Translating traces: deconstruction and the practice of translation. Literator, 25(1), 47-71. DOI: 10.4102/lit.v25i1.245
  • Kruger, H. C., & Kruger, J. L. (2004). User-based parameters for the training of subtitlers in South Africa. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 22(3-4), 111-124.
  • Kruger, J-L. (1995). William Carlos Williams’s cubism: the sensory dimension. Literator, 16(2), 195-213.
 • Chapters
  • Doherty, S., & Kruger, J. (2018). Assessing quality in human and machine-generated subtitles and captions. In J. Moorkens, S. Castilho, F. Gaspari, & S. Doherty (Eds.), Translation quality assessment: from principles to practice (pp. 179-197). (Machine translation: technologies and applications; Vol. 1). Cham: Springer Publishing Company. DOI: 10.1007/978-3-319-91241-7_9
  • Kruger, H., & Kruger, J-L. (2017). Cognition and reception. In J. W. Schwieter, & A. Ferreira (Eds.), The Handbook of Translation and Cognition (pp. 71-89). (Blackwell Handbooks in Linguistics). Malden, MA: Wiley-Blackwell, Wiley. DOI: 10.1002/9781119241485
  • Kruger, J., Doherty, S., Fox, W., & De Lissa, P. (2018). Multimodal measurement of cognitive load during subtitle processing: same-language subtitles for foreign-language viewers. In I. Lacruz , & R. Jääskeläinen (Eds.), Innovation and expansion in translation process research (pp. 267-294). (American Translators Association scholarly monograph series; Vol. XVIII). Amsterdam : John Benjamins Publishing. DOI: 10.1075/ata.18.12kru
  • Kruger, J-L. (2018). Psycholinguistics and audiovisual translation. In Y. Gambier, & S. Ramos Pinto (Eds.), Audiovisual translation: theoretical and methodological challenges (pp. 95-106). (Benjamins Current Topics; Vol. 95). Amsterdam: John Benjamins Publishing. DOI: 10.1075/bct.95.08kru
  • Kruger, J-L. (2008). Subtitler training as part of a general training programme in the language professions. In J. Diaz-Cintas (Ed.), The didactics of audiovisual translation (pp. 71-87). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing.
  • Doherty, S., & Kruger, J-L. (2018). The development of eye tracking in empirical research on subtitling and captioning. In T. Dwyer, C. Perkins, S. Redmond, & J. Sita (Eds.), Seeing into screens: eye tracking and the moving image (pp. 46-64). New York: Bloomsbury Academic.
  • Kruger, J-L., Soto-Sanfiel, M. T., Doherty, S., & Ibrahim, R. (2016). Towards a cognitive audiovisual translatology: subtitles and embodied cognition. In R. M. Martín (Ed.), Reembedding translation process research (pp. 171–193). (Benjamins translation library; No. 128). Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/btl.128.09kru
  • Kruger, J., & Doherty, S. (2018). Triangulation of online and offline measures of processing and reception in AVT. In E. Di Giovanni, & Y. Gambier (Eds.), Reception studies and audiovisual translation (pp. 91-109). (Benjamins Translation Library (BTL); Vol. 141). London: John Benjamins. DOI: 10.1075/btl.141.06kru
 • Conference proceeding contribution
  • Kruger, J. L., Hefer, E., & Matthew, G. (2013). Measuring the impact of subtitles on cognitive load: Eye tracking and dynamic audiovisual texts. In Proceedings of the 2013 Conference on Eye Tracking South Africa, ETSA 2013 (pp. 62-66). New York: ACM. DOI: 10.1145/2509315.2509331
  • Kruger, J-L. (2002). The focalisation of narratives of history in A. P. Brink’s Sandkastele: towards a translation. In I. Biermann, & A. Combrink (Eds.), Poetics, linguistics and history – Discourses of War and Conflict: Proceedings of PALA 19, Potchefstroom University, South Africa, March 1999 (pp. 557-567). South Africa: Potchefstroom University.

Universidade de VigoXunta de GaliciaMinisterio de EconomíaEuropean Union

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
gtag('config', 'UA-122084657-2');