A interpretación para os medios é o núcleo dos obxectivos de GALMA, en especial a interpretación que ten lugar en contextos audiovisuais (TV, radio e plataformas audiovisuais en liña).

A interpretación para os medios pódese definir como a práctica de interpretación derivada do contexto, xa que o espírito do organismo de difusión, as condicións de produción e as características inherentes ao medio dan forma á interpretación en termos de modalidade (consecutiva, dialogada, simultánea), resultado da interpretación da emisión (en directo, gravado, editado, etc.) e contidos que precisan interpretación. Isto leva a unha ampla variedade de prácticas e políticas dentro das institucións de difusión que fan que a interpretación para os medios sexa un campo de estudo moi complexo. Tradicionalmente, a investigación sobre a interpretación para os medios centrouse nas características desta interpretación e no perfil da persoa intérprete, sobre todo reflexionando sobre a calidade e cun enfoque limitado á TV. A investigación máis recente intentou seguir un enfoque de abaixo-arriba e métodos mixtos, que ten en conta os múltiples axentes involucrados na produción de contidos audiovisuais, para estudar as condicións de produción, interaccións con e sen cámara/micrófono e prácticas diverxentes. Porén, ata a data, non existe un informe exhaustivo de procesos de contratación, condicións de traballo, asignacións orzamentarias e procesos de toma de decisións sobre a interpretación de retransmisións. Non obstante, esta investigación é necesarias para coñecer as cuestións que poden xurdir nas prácticas diarias e, sobre todo, para crear enfoques que presten atención a todos os aspectos da interpretación para a produción de contidos audiovisuais.

Por último, a interpretación para os medios e a accesibilidade están vinculadas de xeito intrínseco posto que ambas son clave para permitir a comprensión non só de participantes activos no evento retransmitido, senón tamén para a audiencia. Con todo, este aspecto da accesibilidade a través da interpretación para os medios adoita relegarse á interpretación en lingua de signos. Como parte dos obxectivos de GALMA, búscase que os organismos de difusión sexan conscientes do valor engadido de introducir a interpretación nas súas prácticas de accesibilidade e que forme parte dunha estratexia máis inclusiva que observa o multilingüismo nos medios como a norma, en vez de como a excepción.

 


Universidade de VigoXunta de GaliciaMinisterio de EconomíaEuropean Union

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
gtag('config', 'UA-122084657-2');