GALMA has been asked to join the board of the Global Alliance of Speech-to-Text-Captioning, a nonprofit corporation which is aiming to be the “leading professional authority on speech-to-text captioning, representing all captioners, consumers, and industry.” This organisation “exists to represent all captioners, regardless of how they produce captions or how their captions are used; all consumers, regardless of where they use captions and how; and all industry, regardless of size, history, or location.”

Universidade de VigoXunta de GaliciaMinisterio de EconomíaEuropean Union

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
gtag('config', 'UA-122084657-2');