Team

A Dra. Sofía Sánchez Mompeán obtivo o mestrado en Audiovisual Translation (Tradución Audiovisual) pola University of Roehampton (Londres) e completou a carreira en Traducción e Interpretación pola Universidad de Murcia, onde na actualidade ensina tradución especializada en distintos niveis. Recibiu o Premio Extraordinario de Doutoramento pola súa tese, baseada na interpretación da entoación inglesa na dobraxe española. Tamén obtivo o Premio Nacional de Fin de Carrera en Estudos de Tradución, concedido polo Ministerio de Educación, e o Premio Gerhard Weiler, concedido pola University of Roehampton, pola súa investigación sobre a naturalidade ou artificialidade dos patróns tonais en diálogo dobrado. Realizou numerosas estadías académicas en varias universidades en todo o mundo e publicou un gran número de artigos sobre o seu ámbito de estudo. Sofía tamén traballou como actriz de dobraxe, prestando a súa voz para anuncios ou curtametraxes animadas, así como de tradutora, subtituladora e correctora autónoma para numerosas empresas nacionais e internacionais. Os seus principais intereses de investigación inclúen a prosodia na dobraxe, a tradución de información non verbal en textos dobrados e a caracterización de personaxes a través de información paralingüística. Tamén lle entusiasma a accesibilidade aos medios, sobre todo a calidade prosódica de diálogo audiodescrito.  • Sánchez-Mompeán, Sofía. (2017). Del estudio de doblaje al aula de TAV: La práctica profesional en la formación del traductor audiovisual. 363-370.
  • Sánchez-Mompeán, Sofía. (2016). “It’s not what they said; it’s how they said it”: A corpus-based study on the translation of intonation for dubbing.
  • Sánchez-Mompeán, Sofía. (2015). Dubbing animation into Spanish: behind the voices of animated characters. The Journal of Specialised Translation. 270-291.
  • Sánchez-Mompeán, Sofía. (2014). La influencia de la entonación en la traducción para el doblaje. El caso de Cómo conocí a vuestra madre.
  • Sánchez-Mompeán, Sofía. (2014). Martínez Sierra, Juan José (coord.) (2012). Reflexiones sobre la traducción audiovisual. Tres espectros, tres momentos. Valencia: Publicaciones Universitat de València. The Journal of Specialised Translation. 211-213.Universidade de VigoXunta de GaliciaMinisterio de EconomíaEuropean Union

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
gtag('config', 'UA-122084657-2');